Friday, May 25, 2012

LAPAN PERKARA


Lapan perkara yang tidak pernah puas dari lapan hal :

Baginda Rasulullah s.a.w. bersabda :

Lapan perkara tidak pernah merasa kenyang dari lapan hal ia itu :

ღ♥ Mata tidak pernah kenyang dari memandang.

ღ♥ Bumi tidak pernah kenyang dari curah hujan.

ღ♥ Wanita tidak pernah puas dari lelaki.

ღ♥ Orang alim tidak pernah puas dengan ilmu.

ღ♥ Peminta tidak pernah puas dengan permintaan nya.

ღ♥ Orang rakus ( tamak haloba) tidak pernah kenyang dengan harta.

ღ♥ Laut tidak pernah kenyang dengan air.

ღ♥ Api tidak pernah kenyang dengan kayu bakar.~*

Kitab Al-Munabbihat 'Ala al-Isti'dad Liyawm Al-Ma'ad karya Al-Syeikh Abnu Hajar Al-Asqalani ღ♥


No comments:

Post a Comment